Vpis v kataster stavb

VPIS V KATASTER STAVB

Želite urediti etažno lastnino?

Imate določeno hišno številko?

Vpis stavbe v kataster stavb je predpogoj za vzpostavitev etažne lastnine ali za določitev hišne številke stavbi.

 

Kataster stavb je evidenca o stavbah in delih stavb.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del oz. ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. V nasprotnem primeru geodetska uprava pozove investitorja gradnje, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če investitor gradnje tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava predlaga prekrškovnemu organu, da ravna v skladu s 127. členom ZEN.

Predpogoj za vpis stavbe v kataster stavb je evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Stavba je sestavljena iz enega ali več delov. Del stavbe je prostor oz. skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja in ga je mogoče fizično ločiti od drugih prostorov.

Geodet izmeri površine prostorov ter jih klasificira. Glede na zahteve naročnika določi število delov stavbe in skupne dele stavbe.

Hišna številka se določi stanovanjskim in poslovnim stavbam zaradi možnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča in sedeža opravljanja dejavnosti.

 

Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko 041/499-703, nam pišete na elektronski naslov: geodezija@t-g.si, ali pa uporabite spletni obrazec.

Hitri kontakt:

GEODEZIJA:

Telefon: 041 499 703

E-mail:  geodezija@t-g.si

TELEKOMUNIKACIJE:

Telefon: 041 499 800

E-mail:  info@t-g.si

Všečkajte našo Facebook stran
Facebook Pagelike Widget