O podjetju

Smo podjetje, ki izvaja storitve na področju telekomunikacij in geodezije.

V sklopu telekomunikacij izdelujemo projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID in POV) in izvršilno-tehnično dokumentacijo.

Izvajamo vsa dela na izgradnji telekomunikacijskih in računalniških (LAN) omrežij (bakreni vodniki in optični kabli), od polaganja, montaže in spajanja kablov do merjenja omrežij.

Že dolga leta delamo na elektro energetskih objektih, RTP-jih in daljnovodih, na katerih so obešeni optični kabli:

ADSS (samonosilni zračni kabel),
OPGW (optična vlakna v strelovodnem vodniku),
OPPC (optična vlakna v faznem vodniku) in
OPWR (optični kabel ovit okrog stelovodnega ali faznega vodnika).

Na področju geodezije opravljamo vse geodetske storitve – za fizične osebe opravljamo predvsem storitve povezane s katastrom, za podjetja pa je v zadnjem času poudarek na vpisih objektov v GJI in odmeri ter zakoličbi dolžinskih objektov.

Za potrebe pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije izdelujemo geodetske načrte v obliki tlorisnega prikaza objektov in terena, vzdolžne profile s situacijo in prečne profile.

Tako za fizične kot pravne osebe pripravimo akte za vzpostavitev etažne lastnine ter vodimo postopke vpisov v zemljiško knjigo – od priprave pogodb do vložitve predlogov na zemljiško knjigo.

Ukvarjamo se tudi s posredovanjem pri odkupih zemljišč za potrebe javne infrastrukture, pridobivanjem pogodb o ustanovitvi služnostne pravice in potrebnih soglasij ter urejanjem upravnih postopkov.

Poleg kakovostnih storitev vam lahko ponudimo hitro realizacijo postopkov kjerkoli po Sloveniji.

Hitri kontakt:

GEODEZIJA:

Telefon: 041 499 703

E-mail:  geodezija@t-g.si

TELEKOMUNIKACIJE:

Telefon: 041 499 800

E-mail:  info@t-g.si

Všečkajte našo Facebook stran
Facebook Pagelike Widget