Izdelava projektne dokumentacije

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija obsega naslednje projekte (po ZGO-1B, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov; Uradni list RS, št. 126/07, in Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/08):

 • IDEJNA ZASNOVA (IDZ), je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova         namenjena pridobitve soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega soglasja.
 • IDEJNI PROJEKT (IDP), je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.
 • PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD), je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.
 • PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI), je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede.
 • PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID), je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.

Pri izvedbi telekomunikacijskih objektov, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se po končanem delu naredi izvršilno tehnična dokumentacija (ITD).
V ITD morajo biti prikazani:

 • situacijski načrt (načrt trase vrisan na TTN, prerez kabelske kanalizacije, kabel, potek kabla, kabelski jaški, spojke in rezerve kabla)
 • shematski načrt (začetna in končna točka telekomunikacijskega kabla, spojna mesta, rezerve, dolžina kabla itd.)
 • vezalni načrti spajanja kabla
 • tlorisi prostorov (končne točke)
 • podatki o vgrajenem kablu
 • podatki o vgrajenem materialu
 • izris plašča jaška

Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko 041/499-800, nam pišete na elektronski naslov: info@t-g.si, ali pa uporabite spletni obrazec.

Hitri kontakt:

GEODEZIJA:

Telefon: 041 499 703

E-mail:  geodezija@t-g.si

TELEKOMUNIKACIJE:

Telefon: 041 499 800

E-mail:  info@t-g.si

Všečkajte našo Facebook stran
Facebook Pagelike Widget