Geodetske storitve

Na področju geodezije opravljamo vse geodetske storitve – za fizične osebe opravljamo predvsem storitve povezane s katastrom, za podjetja pa je v zadnjem času poudarek na vpisih objektov v GJI in odmeri ter zakoličbi dolžinskih objektov.

Hitri kontakt:

GEODEZIJA:

Telefon: 041 499 703

E-mail:  geodezija@t-g.si

TELEKOMUNIKACIJE:

Telefon: 041 499 800

E-mail:  info@t-g.si

Všečkajte našo Facebook stran
Facebook Pagelike Widget